Julie Ulven Hole menighet - Kirkeverge
Kontakt e-post: kirkeverge
Mobiltelefon: +47 32 16 01 00
 
Hildegunn Høiås Roos Hole menighet - Administrasjonssekretær
Kontakt e-post: post
Arbeid: +47 32 16 01 00
 
Anne Kristin Frivold Hole menighet - Leder Hole kirkelige fellesråd og Hole menighetsråd
Kontakt e-post: anne frivold
Mobiltelefon: +47 928 02 223
 
Torun Eskevik Ruud Hole menighet - Diakon
Kontakt e-post: diakon
Mobiltelefon: +47 412 23 028
 
Grethe Ulversøy Hole menighet - Kantor
Kontakt e-post: kantor
Mobiltelefon: +47 970 94 009
 
Elsa Ullern Hole menighet - Kirketjener i Hole og Bønsnes
Mobiltelefon: +47 41278039
 
Nima Welo Hole menighet - Kirketjener i Sollihøgda
Kontakt e-post: nwe
Mobiltelefon: +47 97016922
 
Berit Gaardhammer Hole menighet - Gravplassarbeider
Mobiltelefon: +47 91605709
 
Morten Hansen Hunstad Hole menighet - Sokneprest
Kontakt e-post: holepresten
Arbeid: +47 32 16 01 00
 
Rune I. Andersen Hole menighet - Gravplassarbeider
Mobiltelefon: +47 983 32 069
 
Egil Skafjeld Granum Hole menighet - Dirigent for Jubaluba
Mobiltelefon: +47 470 59 421
 
Elin Tønderum Holm Hole menighet - Leder for søndagsskolen
Kontakt e-post: elin
Mobiltelefon: +47 482 63 623
 
Kristine Bekken Aschim Hole menighet - Kapellan (30%)
Kontakt e-post: kristine bekken aschim
Arbeid: +47 32 16 01 00
Powered by Cornerstone