Vi har en egenandel på 1500 kr for å være med på konfirmantopplegget i Hole sokn.
Les mer
Slik er gruppene. Om du vil bytte gruppe, må du ta det med Anne-Martha, som har ansvaret for gruppeoppsettet (annemarthe@ringerike.kirken.no).
Les mer
Hver konfirmant skal delta på 13 gudstjenester i konfirmantåret. De fordeler seg som oversikten nedenfor viser.
Les mer
Konfirmantene i Hole drar på helgeleir til Gulsrud hver høst.
Les mer
Her får du noen enkle og greie svar på spørsmålet om hva konfirmasjon er. Velkommen til å være konfirmant i Hole menighet!
Les mer
Datoer og tidspunkt for konfirmasjonene i Hole menighet i 2018, 2019 og 2020.
Les mer
Her kan dere finne ulike måter å kontakte oss på.
Les mer
Leiren er på Gulsrud mellom Vikersund og Sylling.
Les mer
Her er en oversikt over alt det de tre gruppene skal gjøre denne høsten. Det er viktig å huske hvilken gruppe en hører til.
Les mer
Tror du dette er noe for deg? Ringerike Ten Sing holder øvelser hver mandag fra klokken 18.00 til 20.30 i Hønefoss kirkestue. Her er det åpent for alle i ungdomsskolealder og oppover, så kom gjerne innom for å se hva vi driver med!
Les mer
Powered by Cornerstone