Neste 7 dager

 
Des24
Søndag 24. Desember, 2017
14:00 FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
14:00 FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
16:00 FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
 
Des25
Mandag 25. Desember, 2017
11:00 HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
 
Des26
Tirsdag 26. Desember, 2017
11:00 NATTVERDSGUDSTJENESTE på Hole bo- og rehab.
 
Des31
Søndag 31. Desember, 2017
23:00 LEKMANNSGUDSTJENESTE i Hole kirke
 
Jan5
Fredag 5. Januar, 2018
17:00 ØVELSE for Ringerike Vocalis
Hole kirke
 
Jan6
Lørdag 6. Januar, 2018
12:00 ØVELSE for Ringerike Vocalis
Hønefoss kirke
19:00 KONSERT i Hønefoss kirke
RINGERIKE VOCALIS
Jan7
Søndag 7. Januar, 2018
15:30 ØVELSE for Ringerike Vocalis
Hole kirke
 
Powered by Cornerstone