Neste 7 dager

 
Okt22
Søndag 22. Oktober, 2017
11:00 HØYMESSE i Hole kirke
Søndagsskole.
 
Okt29
Søndag 29. Oktober, 2017
11:00 LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
14:00 ØVELSE for Ringerike Vocalis
Hole kirke
18:00 FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
 
Nov4
Lørdag 4. November, 2017
18:00 MINNEGUDSTJENESTE i Hole kirke
 
Nov5
Søndag 5. November, 2017
11:00 HØYMESSE i Hole kirke
Søndagsskole.
 
Nov12
Søndag 12. November, 2017
11:00 FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
13:00 ØVELSE for Ringerike Vocalis
Hole kirke
 
Nov19
Søndag 19. November, 2017
11:00 FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
Nov26
Søndag 26. November, 2017
11:00 HØYMESSE i Hole kirke
Søndagsskole.
 
Powered by Cornerstone